zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-03-14
Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę J 3, 14-21
IV niedziela Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Obraz: Pewien wysoko postawiony człowiek przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy, w tajemnicy przed kolegami z ważnego organu władzy państwowej… Czy ma szczere intencje czy też próbuje wyciągnąć od Jezusa jakieś informacje…? Wyobraź sobie miejsce spotkania, gdzieś na uboczu, z dala od ruchliwych ulic… Wczuj się w klimat tajemniczości, podekscytowania, niepewności, dreszczyku emocji...

Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz... np. o łaskę przyjęcia miłości; o łaskę wiary; o doświadczenie zbawienia…

 

1. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

Czy robi to jeszcze na mnie wrażenie, że Ojciec dał swojego jedynego Syna, abym ja miał życie? Czy jest to dla mnie już tylko sloganem, pustym hasłem, kościółkowym zaklęciem…? Czy wierzę, że gdybym był jedynym człowiekiem na ziemi, to Ojciec uczyniłby to samo tylko dla mnie? 

 

2. Wiara i życie wieczne

Życie wieczne nie zaczyna się dopiero po śmierci, gdyż wtedy nie byłoby związane z wiarą, jako że po śmierci wiara nie będzie już do niczego potrzebna… 

“A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” mówi Jezus w modlitwie arcykapłańskiej (J 17, 3).

Święty Paweł pisze natomiast do Efezjan: “Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił…” W nadziei już jesteśmy zbawieni...

Co dla mnie oznaczają wiara i życie wieczne? W jaki sposób doświadczam zbawienia?

 

3. Wymagania prawdy

W tłumaczeniu zawartym w Biblii Tysiąclecia to sformułowanie może brzmieć jakoś tak jurydycznie… Znowu muszę spełnić jakieś wymagania, żeby zasłużyć na miłość, na zbawienie, na życie wieczne... W innym tłumaczeniu (Edycji Świętego Pawła) te same greckie słowa są przetłumaczone jako “kto żyje w prawdzie”. “Ja jestem prawdą” mówi Jezus w innym miejscu Ewangelii według św. Jana. Chodzi o prawdę w znaczeniu egzystencjalnym... “Żyć w prawdzie” to tyle co “być zanurzonym w Chrystusie”…

Co oznacza dla mnie “żyć w prawdzie”?


Rozmowa końcowa: Wyobraź sobie, że to ty przychodzisz do Jezusa nocą i porozmawiaj z Nim o tym, co jest teraz w twoim sercu… 

Ojcze nasz…

 

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/jezus-ratuje-neon-1769691/

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

07-03-2021
Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie J 2, 13-25
III Niedziela Wielkiego Postu

Woły, owce i gołębie były zwierzętami ofiarnymi koniecznymi do sprawowania kultu w świątyni. W domu Pana nie można było używać monet z wyobrażeniami władców, więc bankierzy byli potrzebni, żeby wymieniać pieniądze na dopuszczalne do użytku w tym miejscu.  O co więc chodzi Jezusowi? 

 

Czytaj dalej
21-03-2021
Wszyscy umierają, ale nie każdy żyje naprawdę. J 12, 20-33
V Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest w drodze na swoją mękę. Następuje Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy i niektórzy z uczestników chcą się z Nim spotkać. Jezus zaprasza uczniów do towarzyszenia Mu i pójścia tą samą drogą.

Czytaj dalej
28-02-2021
Jezus objawia uczniom swoją chwałę Mk 9, 2-10
II Niedziela Wielkiego Postu

Po kilku dniach od zapowiedzi męki i zmartwychwstania, Jezus prowadzi uczniów do bardzo mocnego doświadczenia religijnego, żeby nie zapomnieli o tym przeżyciu w chwilach największego zwątpienia… 

 

Czytaj dalej
28-03-2021
Łagodny Król okazuje pokorę Mt 21, 1-11
Niedziela Palmowa

Jezus szybkim i zdecydowanym krokiem zmierza do Jerozolimy, wyprzedzając przy tym swoich uczniów i mając pełną świadomość, że nadeszła Jego godzina… (zob. Mk 10, 32-34)

Czytaj dalej
21-02-2021
Duch święty wyprowadza na pustynię Mk 1, 12-15
I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest wyprowadzony na pustynię przez Ducha. Ciebie Bóg też prowadzi w to szczególne miejsce i czas, ale na swój sposób. Przyjrzyj się Jezusowi, aby lepiej wejść w Wielki Post.

Czytaj dalej
04-04-2021
Punkta na dzień 4.04.21
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20,1-9

„Kto kocha i czuje się kochany, rozumie więcej, rozumie pierwszy, rozumie głębiej” (Ermes Ronchi). Nikt jeszcze nie widział Zmartwychwstałego. Uczniowie i uczennice Pana rozpoznają pierwsze znaki. Rozpoznaj Jezusa razem z nimi.

Czytaj dalej
14-03-2021
Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę J 3, 14-21
IV niedziela Wielkiego Postu

W czasie wędrówki przez pustynię Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża, żeby pokazać Izraelitom, że znak przekleństwa dzięki łasce Bożej może stać się znakiem zbawienia (Lb 21, 4-9). Chrystus został wywyższony na krzyżu, który był przejawem hańby, a stał się symbolem miłości…

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe