zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-02-28
Jezus objawia uczniom swoją chwałę Mk 9, 2-10
II Niedziela Wielkiego Postu

28 lutego 2021, druga niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

Jezus objawia uczniom swoją chwałę

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Kontekst: Po kilku dniach od zapowiedzi męki i zmartwychwstania, Jezus prowadzi uczniów do bardzo mocnego doświadczenia religijnego, żeby nie zapomnieli o tym przeżyciu w chwilach największego zwątpienia… 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Obraz: Wyobraź sobie miejsce, w którym doszło do opisanego wydarzenia. Jak wysoka była Góra Przemienienia? Jaki widok rozciągał się ze szczytu? Zobacz drogę, którą Jezus prowadził uczniów (a może każdego prowadził inną ścieżką?). O jakiej porze dnia miało miejsce to wyjątkowe spotkanie? Może Jezus obudził wybranych uczniów nad ranem, gdy inni jeszcze spali? Spróbuj wczuć się w któregoś z uczniów. Czy przeczuwali coś wyjątkowego?

Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz... Jeśli doświadczasz strapienia, pustki, osamotnienia, oddalenia od Boga, proś Pana o pocieszenie, o doświadczenie Jego miłości, bliskości, mocy, chwały, zbawienia… Jeśli przeżywasz pocieszenie, poczucie bliskość, wzrost wiary, nadziei i miłość, dziękuj za to Panu i proś o łaskę wierności, wytrwałości w chwilach, gdy Boża obecność nie będzie tak odczuwalna w twoim życiu…

1) Droga wiary

  • Jezus nie zabiera wszystkich uczniów na górę, decyduje się na trzech z nich. Wprowadza ich osobno, każdego inaczej, indywidualnie. Droga do doświadczenia żywego Boga będzie inna dla mnie, a inna dla ciebie.

2) Wspólnota wierzących

  • Jezus wiele razy wcześniej wychodził na górę samotnie, żeby się modlić, żeby spotkać się z Ojcem. Tym razem chce odkryć pełnię swojej boskości przed trzema najbliższymi towarzyszami, którzy reprezentują wszystkich wierzących.
  • W Jezusie ja też jestem umiłowaną córką/ umiłowanym synem Ojca. Za pośrednictwem Kościoła, we wspólnocie wierzących, Jezus włącza mnie w życie Trójcy Świętej, w zażyłą, miłosną więź z Ojcem w Duchu Świętym…

Jak się odnajduję w takiej konfiguracji?

3) Codzienność 

  • Mocne doświadczenie religijne może wywołać zapał, entuzjazm, euforię, a czasem także obawę... Piotr chce stawiać namioty, jakby chciał przedłużyć czy zatrzymać czas niespodziewanego spotkania… Jednak natychmiast po wyznaniu miłości, Jezus schodzi z towarzyszami z góry i nakazuje im, żeby nikomu nie mówili o tym, co zaszło. Zanim uczniowie będą gotowi do podzielenia się tym przeżyciem z innymi, spontaniczne emocje zostaną oczyszczone przez doświadczenie odrzucenia, cierpienia, męki i śmierci Mistrza…
  • Jezus nie oddziela praktyk religijnych od codziennego życia. To właśnie moja codzienność jest przestrzenią, w której doświadczenie Boga może się ugruntować, zakorzenić, wcielić... 

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem lub z Ojcem o tym, co jest teraz w twoim sercu… 

Ojcze nasz…

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

21-02-2021
Duch święty wyprowadza na pustynię Mk 1, 12-15
I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest wyprowadzony na pustynię przez Ducha. Ciebie Bóg też prowadzi w to szczególne miejsce i czas, ale na swój sposób. Przyjrzyj się Jezusowi, aby lepiej wejść w Wielki Post.

Czytaj dalej
07-03-2021
Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie J 2, 13-25
III Niedziela Wielkiego Postu

Woły, owce i gołębie były zwierzętami ofiarnymi koniecznymi do sprawowania kultu w świątyni. W domu Pana nie można było używać monet z wyobrażeniami władców, więc bankierzy byli potrzebni, żeby wymieniać pieniądze na dopuszczalne do użytku w tym miejscu.  O co więc chodzi Jezusowi? 

 

Czytaj dalej
14-02-2021
Jezus uzdrawia i przywraca do społeczności Mk 1, 40-45
Szósta Niedziela Zwykła

Przyglądaj się Jezusowi, który przekracza społeczne konwenanse i solidaryzuje się z człowiekiem odrzuconym i napiętnowanym przez zbiorowość...

Czytaj dalej
14-03-2021
Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę J 3, 14-21
IV niedziela Wielkiego Postu

W czasie wędrówki przez pustynię Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża, żeby pokazać Izraelitom, że znak przekleństwa dzięki łasce Bożej może stać się znakiem zbawienia (Lb 21, 4-9). Chrystus został wywyższony na krzyżu, który był przejawem hańby, a stał się symbolem miłości…

Czytaj dalej
07-02-2021
Jezus łączy sprawy boskie z ludzkimi Mk 1, 29-39
Piąta Niedziela Zwykła

Modlitwa o łaskę doświadczenia Bożej obecności w codzienności, łaskę hojności i gorliwości w relacji z Jezusem...

Czytaj dalej
21-03-2021
Wszyscy umierają, ale nie każdy żyje naprawdę. J 12, 20-33
V Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest w drodze na swoją mękę. Następuje Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy i niektórzy z uczestników chcą się z Nim spotkać. Jezus zaprasza uczniów do towarzyszenia Mu i pójścia tą samą drogą.

Czytaj dalej
28-02-2021
Jezus objawia uczniom swoją chwałę Mk 9, 2-10
II Niedziela Wielkiego Postu

Po kilku dniach od zapowiedzi męki i zmartwychwstania, Jezus prowadzi uczniów do bardzo mocnego doświadczenia religijnego, żeby nie zapomnieli o tym przeżyciu w chwilach największego zwątpienia… 

 

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe