zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-03-28
Łagodny Król okazuje pokorę Mt 21, 1-11
Niedziela Palmowa

1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! 3 A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». 4 Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 5 Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. 6 Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 7 Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. 8 A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. 9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach!

10 Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» 11 A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Obraz: Wyobraź sobie drogę wjazdową do Jerozolimy i rozentuzjazmowany tłum oczekujący przybycia wielkiego proroka...

Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz... np. o doświadczanie Bożej obecności w codzienności; o odnalezienie Jezusa w przestrzeni emocji, przyjęcie Go tam; o łaskę uwielbienia w codzienności; o łaskę przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela lub o odnowienie tej łaski...

 

1. Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka...

Jezus nawet w czasie triumfalnego wjazdu do Jerozolimy okazuje pokorę, zwracając się poprzez swoich uczniów do prostych, ubogich ludzi z przedmieścia Świętego Miasta z prośbą o użyczenie osiołka...

W Jezusie wypełniają się proroctwa o oczekiwanym Mesjaszu. Ale co to za Mesjasz, który jedzie na ośle, a towarzyszy mu zgraja nieokrzesanych rybaków i życiowych nieudaczników z prowincji…?

 

 2. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił...

Uczniowie nie zrobili nic wielkiego, po prostu poszli i poprosili o użyczenie osiołka...

Wola Boża czasem wypełnia się w spektakularnych wydarzeniach, takich jak śmierć męczeńska, ale znacznie częściej w zwyczajnych, błahych sytuacjach i codziennych, czasem rutynowych obowiązkach… 

 

3. Poruszyło się całe miasto...

Wyobraź sobie, że jesteś w tłumie wiwatującym na cześć Mistrza. Wczuj się w atmosferę tej chwili, słuchaj tego, co mówią ludzie stojący obok ciebie, zobacz, jak się zachowują, wczuj się w emocje, które wyrażają…

Za kilka dni być może te same osoby, które teraz wołają “Hosanna”, będą krzyczały “Ukrzyżuj…”. Może dlatego, że oczekują Mesjasza na swoją miarę, na swój obraz i podobieństwo...

W jaki sposób angażuję moje uczucia w relację z Jezusem? Czy moje przeżycia emocjonalne zbliżają mnie do Niego?

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj na osobności z Jezusem, który wieczorem, po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, udaje się na spoczynek do swoich przyjaciół w pobliskiej Betanii (zob. Mk 11, 11) Powiedz Mu o tym, co jest teraz w twoim sercu: uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj, słuchaj...

 

Ojcze nasz…

 

Zdjęcie autorstwa Shelagh Murphy z Pexels

 

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

21-03-2021
Wszyscy umierają, ale nie każdy żyje naprawdę. J 12, 20-33
V Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest w drodze na swoją mękę. Następuje Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy i niektórzy z uczestników chcą się z Nim spotkać. Jezus zaprasza uczniów do towarzyszenia Mu i pójścia tą samą drogą.

Czytaj dalej
04-04-2021
Punkta na dzień 4.04.21
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20,1-9

„Kto kocha i czuje się kochany, rozumie więcej, rozumie pierwszy, rozumie głębiej” (Ermes Ronchi). Nikt jeszcze nie widział Zmartwychwstałego. Uczniowie i uczennice Pana rozpoznają pierwsze znaki. Rozpoznaj Jezusa razem z nimi.

Czytaj dalej
14-03-2021
Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę J 3, 14-21
IV niedziela Wielkiego Postu

W czasie wędrówki przez pustynię Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża, żeby pokazać Izraelitom, że znak przekleństwa dzięki łasce Bożej może stać się znakiem zbawienia (Lb 21, 4-9). Chrystus został wywyższony na krzyżu, który był przejawem hańby, a stał się symbolem miłości…

Czytaj dalej
05-04-2021
Mt 28,8-15
Poniedziałek Wielkanocny

Przyglądaj się, w jaki sposób Zmartwychwstały Pan wypełnia misję pocieszania swoich przyjaciół...

 

Czytaj dalej
07-03-2021
Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie J 2, 13-25
III Niedziela Wielkiego Postu

Woły, owce i gołębie były zwierzętami ofiarnymi koniecznymi do sprawowania kultu w świątyni. W domu Pana nie można było używać monet z wyobrażeniami władców, więc bankierzy byli potrzebni, żeby wymieniać pieniądze na dopuszczalne do użytku w tym miejscu.  O co więc chodzi Jezusowi? 

 

Czytaj dalej
11-04-2021
Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi (J 20, 19-31)
II niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Uczniowie prawdopodobnie nie dali wiary słowom Marii Magdaleny i innych kobiet, które spotkały Zmartwychwstałego przy pustym grobie, dlatego Jezus przychodzi do nich osobiście, krusząc zamknięte wrota ich serc...

Czytaj dalej
28-03-2021
Łagodny Król okazuje pokorę Mt 21, 1-11
Niedziela Palmowa

Jezus szybkim i zdecydowanym krokiem zmierza do Jerozolimy, wyprzedzając przy tym swoich uczniów i mając pełną świadomość, że nadeszła Jego godzina… (zob. Mk 10, 32-34)

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe