zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2022-06-12
J 16,12-15
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Medytacja na Uroczystość Najświętszej Trójcy 

(Ps 8,4-5.6-7.8-9)

REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

(J 16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie 1: Przypomnij sobie sytuację, kiedy patrząc na świat szczególnie odczuwałeś wielkość Boga – Stwórcy. Postaraj się przypomnieć sobie zarówno to, co widziałeś, jak i poruszenie, które było w Tobie. Może to być np. sytuacja prostego zachwytu nad światem.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o zdolność podziwiania Boga, o poczucie Jego wielkości

Punkta do medytacji:

  1.     „Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!”

Cały Psalm 8 pełen jest zdumienia, poczucia tajemnicy. Spróbuj zestawić to z rutyną i zabieganiem w codzienności. Jakie znaczenie ma, według Ciebie, poczucie niezwykłości czegoś? Na ile ważne lub nieważne jest wyjście w życiu ponad rutynę załatwiania swoich spraw, choćby nawet były to sprawy dobre? Czy wobec takich słów jak „oświecenie”, „zachwyt”, „przedziwne” itp. czujesz raczej rozdrażnienie, obojętność, duchową tęsknotę, poruszenie serca? Czego chciałbyś dla siebie?

  1. „Czym jest człowiek?”

Drugim istotnym wątkiem Psalmu 8 jest godność i wielkość człowieka. Jest ona faktem mimo jego małości, mimo braku pełnego poznania, mimo błędów i grzechów. W czym widzisz Twoją godność i wielkość? Czy zdarza Ci się zachwyt nad innymi ludźmi? Kiedy, w jakim kontekście? Pomyśl o Bożym spojrzeniu na człowieka. 

  1. “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”

Bóg objawia się nam stopniowo. Wyznajemy tajemnicę Jego życia w Trójcy. To miłosna relacja trzech osób, które pomimo odrębności są jednym Bogiem. W tę tajemnicę poprzez Jezusa, została włączona ludzka natura. Zmartwychwstały Chrystus włącza człowieczeństwo w Boskość. Człowiek bez pełni życia Boga w sobie jest więc jakby niedokończony, jest w drodze. Pomyśl o tej tajemnicy i o celu do którego zmierzasz. Kim jest człowiek w takim razie? Kim jesteś?. 

 

W rozmowie końcowej zwróć się do Jezusa mówiąc Mu o tym, co najbardziej Cię poruszyło.

 

Zakończ medytację modlitwą „Ojcze Nasz”.

 

Punkta powstały częściowo w oparciu o blog o. Rafała Huzarskiego SJ 

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

29-05-2022
Mk 16, 15-20
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

Spróbujmy się wsłuchać w to, co Jezus mówi swoim najbliższym w chwili rozstania. W takiej chwili mówi się przeważnie rzeczy najistotniejsze. A Jezus nie mówi im, ani jak, ani gdzie Go będą mogli znaleźć. 

Wniebowstąpienie przybliża do nas Jezusa, a nie oddala. On jedynie zmienił sposób swojej obecności wśród uczniów.
Czytaj dalej
19-06-2022
Kroczenie za Jezusem
XII Niedziela Zwykła, rok C

Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć.

Czytaj dalej
22-05-2022
Bóg Bliski
VI niedziela wielkanocna

Dziś usłyszysz o Bogu, który chce zamieszkać w tobie. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Biorąc głębszy wdech, uświadom sobie, że Bóg daje ci teraz życie i jest obecny. 

Czytaj dalej
26-06-2022
Żyć pełnią nie jest łatwo
XIII Niedziela Zwykła

Poznaj różne osoby, które chciały pójść za Jezusem, ale coś je zatrzymywało. Niech spotkanie z nimi pomoże Ci dotknąć prawdy o tobie i twoim sercu. 

Czytaj dalej
15-05-2022
Miłość nieszukająca swojej chwały
V Niedziela Wielkanocna

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Czytaj dalej
03-07-2022
Konieczność, specyfika i horyzont naszej misji
XIV Niedziela Zwykła

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Czytaj dalej
12-06-2022
J 16,12-15
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe