zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-05-23
Dz 2, 1-11
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Zaangażowanie wyobraźni: Wyobraź sobie uczniów Jezusa przebywających w Wieczerniku razem z Jego Matką i krewnymi. Być może niektórzy wciąż są pełni nadziei, a inni czują się już zniecierpliwieni i poirytowani. Nagle zaczyna dziać się coś bardzo dziwnego...

Prośba o owoc: Proś własnymi słowami o dar Nowej Pięćdziesiątnicy w twoim życiu...

 

1. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu

Apostołowie nie robili nic szczególnego, żeby zapracować na dar Ducha Świętego. Po prostu siedzieli na tyłku i wspólnie wielbili Boga, wypełniając tym samym ostatnie polecenie Jezusa sprzed wniebowstąpienia (zob. Dz 1, 4).

Jak przeżywam zależność między aktywnością, zaangażowaniem, inicjatywą, kreatywnością a biernością w moim życiu?

2. Nagle...

Duch Święty zstępuje na uczniów nieoczekiwane, a przecież tak wiele razy Jezus zapowiadał, że zostaną namaszczeni mocą z wysoka. Chrystus jest wierny swoim obietnicom wobec mnie, nawet jeśli ja już o nich zapomniałem lub nie wierzę w ich wypełnienie w moim życiu.

Jaka jest Boża obietnica wobec twojego życia?

Duch Jezusa przychodzi w pewnym sensie zawsze w zaskakujący sposób. Jest Duchem Miłości Ojca i Syna, a w miłości nie ma żadnego przymusu, bo “gdzie jest Duch Pański - tam wolność” (zob. 2 Kor 3, 17).

W jakich życiowych przestrzeniach doświadczasz, że Duch Święty poszerza przestrzeń twojej wewnętrznej wolności?

3. Zdumienie

Pobożni ludzie, którzy przebywają w tym czasie w Jerozolimie, są zszokowani tym, co widzą i słyszą, a przecież także prorocy Starego Przymierza zapowiadali wylanie Ducha Bożego na cały lud (zob. Jl 3, 1-5).

Możliwe, że “wielkie dzieła Boże”, które głosisz swoim życiem to nic spektakularnego. Przykład Apostołów pokazuje, że nawrócenie to nie tylko jednorazowe wydarzenie, które powoduje zewnętrzną zmianę dotychczasowego sposobu życia, ale to także długotrwały proces przemiany serca, w którym ziarno Bożej miłości zostało zasiane, a jego rozwój pozostaje do pewnego momentu zakryty przed naszymi oczami (zob. Mk 4, 26-29).

Czy pamiętasz jakieś twoje zachowanie, które wzbudziło w innych ludziach (może nawet pobożnych) lub w tobie samym zdziwienie, zdumienie, zaszokowanie? Być może to wydarzenie było owocem działania Ducha Świętego w tobie? W jaki sposób to rozpoznać? “Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (zob. Ga 5, 22-23).

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Duchem Świętym jak z najbliższym przyjacielem. Powiedz Mu o tym, co jest teraz w twoim sercu: uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj, słuchaj

Zakończ modlitwą Ojcze nasz lub sekwencją: “Przybądź Duchu Święty”

  1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty

światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,

Przyjdź, światłości sumień

  1. O, najmilszy z Gości, słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

  1. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

  1. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

  1. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja!

 

 

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

16-05-2021
Mk 16, 15-20
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

Spróbujmy się wsłuchać w to, co Jezus mówi swoim najbliższym w chwili rozstania. W takiej chwili mówi się przeważnie rzeczy najistotniejsze. A Jezus nie mówi im, ani jak, ani gdzie Go będą mogli znaleźć. 

Wniebowstąpienie przybliża do nas Jezusa, a nie oddala. On jedynie zmienił sposób swojej obecności wśród uczniów.
Czytaj dalej
02-05-2021
J 15, 1-8
V niedziela wielkanocna

To już piąta niedziela wielkanocna... Nie jest łatwo doświadczyć radości zmartwychwstania, a co dopiero trwać w niej przez dłuższy czas. Na przykładzie krzewu winorośli możesz zobaczyć, co robić, a czego unikać, żeby Duch Jezusa, niczym życiodajny sok, przepływał przez ciebie i umożliwiał ci życie w obfitości...

Czytaj dalej
25-04-2021
BÓG - PASTERZ LUDZI (J 10, 11-18)
IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Najemnik robi tyle ile mu się opłaca. Rozpoznaj dziś ten zapach, który roztacza w Twoim życiu bezinteresowna miłość Boga. 

Czytaj dalej
23-05-2021
Dz 2, 1-11
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Duch Święty uwielbia zaskoczenia. Jest Duchem Miłości Ojca i Syna, a w miłości nie ma żadnego przymusu, bo “gdzie jest Duch Pański - tam wolność” (zob. 2 Kor 3, 17). Czasem pozwala się rozpoznać w szmerze łagodnego powiewu (zob. 1 Krl 9, 11-13), a innym razem poprzez uderzenie gwałtownego wiatru. Jednak za każdym, czyni wszystko nowe...

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe