zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-02-14
Jezus uzdrawia i przywraca do społeczności Mk 1, 40-45
Szósta Niedziela Zwykła

Mk 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Kontekst: Przyglądaj się Jezusowi, który przekracza społeczne konwenanse i solidaryzuje się z człowiekiem odrzuconym i napiętnowanym przez zbiorowość...

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Obraz: Wyobraź sobie trędowatego, człowieka wydalonego poza miasto, poza wspólnotę (por. pierwsze czytanie- Kpł 13, 1-2. 45-46) przeżywającego osamotnienie, odrzucenie, niskie poczucie wartości, poczucie “nieczystości”, braku godności, lęk, wstyd, poczucie winy… Spróbuj wczuć się w jego położenie... Jezus lituje się nad nim, dotyka go, uzdrawia i przywraca do społeczności...

Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz, np. o poznanie społecznego wymiaru grzechu lub o łaskę otwartości na drugiego, solidarności z bliźnim...

1) Sytuacja trędowatego

 • Trędowaty wie, że jego choroba jest nieuleczalna i jest świadomy jej skutków (wyłączenie ze społeczności).
 • Choć  nie ma prawa zbliżać się do ludzi, to jednak bardzo  pragnie spotkać Jezusa i prosić o uzdrowienie. Możliwe, że przeżywa napięcie między ograniczeniami, których doświadcza,  a pragnieniem wolności...
 • Pragnienie uzdrowienia i wyzwolenia jest w nim jednak na tyle silne, że  działa wbrew schematowi, wbrew opinii ludzkiej – zbliża się do Jezusa...
 • Jego prośba („Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić…”) wyraża ufność wobec Jezusa- trędowaty pozostawia Jezusowi wolność decyzji, która jest miarą zaufania...
 • Jezus przyszedł właśnie po to, by uzdrawiać i wyzwalać... (por. Łk 4,18; 7,22) - trędowaty właściwie rozpoznał, z kim spotyka się w osobie Jezusa...

2) Postawa Jezusa

 • Jezus  przełamuje konwenanse – dotyka chorych, nie boi się pobrudzić sobie rąk, zaciągnąć rytualnej nieczystości… 
 • Zbawiciel mówi: „Chcę, bądź oczyszczony!” – pragnienia człowieka i Boga są zgodne, spotykają się…
 • Grzech nie jest przeszkodą dla Bożego działania; Bóg zna nasze sytuacje choroby – nawet te najbardziej trudne, „nieuleczalne” – wyłączające nas ze wspólnoty Kościoła i odłączające nas od miłości – nawet te!
 • W tym punkcie pomocny może być obraz Jezusa Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, jak mawia papież Franciszek, “pachnie owcami”... (por. J 10,14-15)

3) (Moja) postawa wobec bliźniego

 • Jezus zachęca do postawy solidarności wobec bliźniego, “współgrzesznika”, wszak „wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Kościół to wspólnota grzeszników, z którą Jezus jest solidarny, choć sam jest bez grzechu… Po uzdrowieniu trędowatego, Jezus nie może już jawnie przebywać w mieście, jest zmuszony do życia w miejscu odosobnienia- Jego sposób życia upodabnia Go do trędowatego…
 • Jezus nie ma względu na osobę (por. Rz 2,11). Jest otwarty na każdego napotkanego człowieka bez względu na jego status społeczny czy stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak i “moralnego”...
 • Jak odnoszę się do siebie samego lub do moich bliźnich, gdy doświadczam grzeszności swojej lub innych?

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co jest teraz w twoim sercu… Inspiracją może być hymn wdzięczności z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8,31-39)

Ojcze nasz…

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

07-02-2021
Jezus łączy sprawy boskie z ludzkimi Mk 1, 29-39
Piąta Niedziela Zwykła

Modlitwa o łaskę doświadczenia Bożej obecności w codzienności, łaskę hojności i gorliwości w relacji z Jezusem...

Czytaj dalej
21-02-2021
Duch święty wyprowadza na pustynię Mk 1, 12-15
I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus jest wyprowadzony na pustynię przez Ducha. Ciebie Bóg też prowadzi w to szczególne miejsce i czas, ale na swój sposób. Przyjrzyj się Jezusowi, aby lepiej wejść w Wielki Post.

Czytaj dalej
31-01-2021
Nowa nauka z mocą Mk 1, 21-28
Czwarta Niedziela Zwykła

 Uwolnienie opętanego przez ducha nieczystego to pierwszy z cudów opisanych w Ewangelii według św. Marka. Jezus przynosi przede wszystkim uzdrowienie duchowe...

 

Czytaj dalej
28-02-2021
Jezus objawia uczniom swoją chwałę Mk 9, 2-10
II Niedziela Wielkiego Postu

Po kilku dniach od zapowiedzi męki i zmartwychwstania, Jezus prowadzi uczniów do bardzo mocnego doświadczenia religijnego, żeby nie zapomnieli o tym przeżyciu w chwilach największego zwątpienia… 

 

Czytaj dalej
24-01-2021
Powołanie do wspólnej pracy z Mistrzem Mk 1, 14-20
Trzecia Niedziela Zwykła

 Patrz na Jezusa, który rodzi wolność i pasję w rybakach. 

Czytaj dalej
14-02-2021
Jezus uzdrawia i przywraca do społeczności Mk 1, 40-45
Szósta Niedziela Zwykła

Przyglądaj się Jezusowi, który przekracza społeczne konwenanse i solidaryzuje się z człowiekiem odrzuconym i napiętnowanym przez zbiorowość...

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe