zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2020-06-21
Nie bójcie się!
XII Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,26-33)

Prośba: o łaskę bycia podobnym do Chrystusa we wszystkim.

1.   Uczeń ma być jak jego nauczyciel. Piotr w pewnym momencie próbował wyjść przed szereg, próbował iść przed Jezusem i dostał za to reprymendę („zejdź mi z oczu, szatanie”). Nie jest to łatwe, bo naśladowanie Chrystusa oznacza, że spotka mnie to samo, co Jego. Pójście po Jego śladach zaprowadzi mnie dokładnie tam, gdzie Jezusa. I będzie to bez wątpienia życie wieczne, życie Boże, dom Ojca, ale droga do niego wiedzie przez mękę i śmierć. A jeszcze wcześniej przez to, że nazwą mnie Belzebubem, że mogę być poniżany, wyśmiewany, ubiczowany (np. słowami)… Czy chcę iść za Nim? Nie pytaj, czy jesteś gotów – na to nigdy się nie jest gotowym. Czy chcesz – czy podejmiesz w wolności decyzję i konsekwentnie będziesz się jej trzymał, wcielając w życie. To nie oznacza brak upadków i grzechów, lecz oznacza drogę ku Bogu, nieustanne oczyszczanie serca dzięki łasce Bożej.

2.   Jezus trzy razy dzisiaj powtarza słowa: Nie bójcie się! Pośród różnych przeciwności życiowych, zakrętów, a nawet dołów, tragedii i dramatów nie jest łatwo żyć bez lęku. I tak naprawdę nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by po ludzku nie mieć lęku – to uczucie takie samo jak każde inne, mamy je na wyposażeniu i mamy prawo je przeżywać. Ważniejsze jest to, by nasze życie nie było prowadzone na postronku lęku, by to nie lęk nami kierował, lecz wartości, którymi chcemy żyć – nawet, gdy będą momenty, w których będziemy się bali. Nie bójcie się – tzn. nie tyle „nie czuj lęku”, lecz w czym pokładasz nadzieję? W lęku, czy Bogu, który jest większy od wszystkiego? Bo nic na tym świecie nie dzieje się poza Bogiem. Jego opatrzność towarzyszy wszystkiemu i przede wszystkim daje nam wszelkie dobro, a kiedy przychodzą przeciwności czy krzywdy, dopuszcza je, ale nie po to, by nas zniszczyć, lecz by wyprowadzić nas ku lepszemu. To kwestia tego, czy pozwolę Mu na to, czy zgodzę się wyprowadzić z krzywdy dobro. A ta moja zgoda polega np. na przebaczeniu, na cierpliwości, wierności do końca. W tym zawarta jest miłość i takie postawy są przyznaniem się do Boga wobec ludzi. Nie zemsta, nie odgryzienie się, lecz bycie podobnym do Boga w miłosierdziu, przebaczeniu, cierpliwości.

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

14-06-2020
Pasterz owiec i jego pomocnicy
XI Niedziela Zwykła

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Czytaj dalej
28-06-2020
Droga życia
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Czytaj dalej
07-06-2020
PRAGNIENIE ZBAWIENIA
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Czytaj dalej
05-07-2020
Droga za Jezusem
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Czytaj dalej
31-05-2020
Wzdychamy całą istotą
Zesłanie Ducha Świętego

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?

Czytaj dalej
12-07-2020
Ziemia żyzna
XV Niedziela zwykła

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je.

Czytaj dalej
21-06-2020
Nie bójcie się!
XII Niedziela Zwykła

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe