zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2020-06-07
PRAGNIENIE ZBAWIENIA
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3,16-18)

Modlitwa przygotowawcza: Ojcze, proszę Cię, abym mógł zostawiać swoje pomysły i problemy. Proszę, abym mógł być z Tobą w trakcie modlitwy pomimo pokus.  

Obraz: Spróbuj wyobrazić sobie scenę rozmowy Ojca i Syna w momencie podejmowania decyzji o Wcieleniu.

Prośba: Aby Wcielenie Jezusa wpływało na moją postawę i decyzje każdego dnia.

  1. Rola Ojca we Wcieleniu

Tajemnica Wcielenia pomimo tego, że nam bardzo spowszedniała, jest niemożliwa do ogarnięcia. Jak można wyobrazić sobie fakt, że wszechmogący Bóg, który jest nieskończenie wolny postanawia dobrowolnie ograniczyć swoją wolność? Co więcej, wie do czego są zdolni ludzie, których stworzył i wie jak tragicznie skończy się Wcielenie. Żeby tego jeszcze było mało, nie wciela się sam, ale daje nam Swojego Syna. Będzie musiał patrzeć na Jego cierpienie, na Jego osamotnienie, rezygnując z możliwości bycia blisko Niego. Warto od czasu do czasu pomedytować postawę Ojca w tajemnicy Wcielenia. Spróbuj wyłapać Jego motywacje i uczucia związane z wysłaniem Syna i Jego pobytem na ziemi.

  1. Zbawienie nie jest oczywiste

Zbawienie również nam dość mocno spowszedniało. To dla nas oczywiste, że Jezus przyszedł na ziemię i umierając na krzyżu otworzył nam drogę do zbawienia. Jednak w aktualnym świecie, gdy wydaje się, że to czy jest się chrześcijaninem, muzułmaninem, czy ateistą pod warunkiem bycia „dobrym człowiekiem” nie ma większego znaczenia, możemy mieć problem z tym fundamentem naszej wiary. Możemy łatwo popaść w myślenie, że to, w co wierzymy, jest drugorzędne, a jedynie liczy się postawa jaką mamy. To, że nasza postawa względem życia i innych ludzi musi być właściwa to nie podlega żadnej dyskusji. Jednak cel naszego życia wpływa znacznie mocniej na decyzje, które podejmujemy niż nam się wydaje. Objawia się to szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, a najwyraźniej to będzie widać w ostatnim momencie naszego życia. Wtedy na końcu Bóg zada nam proste pytanie – Czy chcesz ze mną, a więc z Ojcem, Synem i Duchem Świętym spędzić wieczność? Nasze wybory dnia dzisiejszego muszą być naznaczone naszym ostatecznym pragnieniem. Muszą.

  1. Pragnienie, które oczekuje wypełnienia

Pomimo tego, że często nie dorastamy do tajemnicy Zbawienia, to Bóg nam o niej nieustannie przypomina. Ewangelia jest przesycona pragnieniem Zbawienia, każdy jej fragment mniej lub bardziej wyraźnie to oddaje. Wybawienie od choroby, samotności, od braku sensu życia. Jezus, przez Swoje przyjście sprawił, że jest to możliwe. Zadaje nam jednak codziennie to pytanie – Czy chcesz? Czy chcesz, żebym Cię zbawił?

Rozmowa końcowa: Panie, który przyszedłeś na ziemię, aby zbawić mnie i wszystkich tych, którzy są wokół mnie, daj mi pragnienie życia tak, aby mógł doświadczyć zbawienia.

Na zakończenie odmów: Ojcze nasz…

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

31-05-2020
Wzdychamy całą istotą
Zesłanie Ducha Świętego

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?

Czytaj dalej
14-06-2020
Pasterz owiec i jego pomocnicy
XI Niedziela Zwykła

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Czytaj dalej
24-05-2020
JESTEM Z WAMI
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Czytaj dalej
21-06-2020
Nie bójcie się!
XII Niedziela Zwykła

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Czytaj dalej
17-05-2020
DAR DUCHA ŚW.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

Czytaj dalej
28-06-2020
Droga życia
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Czytaj dalej
07-06-2020
PRAGNIENIE ZBAWIENIA
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe