zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2018-03-04
ŚWIĄTYNIA SERCA
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. (J 2, 13-25)

 

Stanę w obecności Bożej. Jak Jezus patrzy na mnie?

Obraz: Wyobrażę sobie scenę ewangeliczną: Jezus wchodzi do świątyni i wywraca stoły bankierów

Owoc: Będę prosić o łaskę „oczyszczenia świątyni” mojego serca

 

  1. „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.”

 

        Dzisiejsza Ewangelia odsłania nam piękną prawdę o Jezusie. Jako prawdziwy i pobożny Żyd, chce być w domu Boga w czasie Paschy i modlić się do Ojca razem z innymi Izraelitami. Świątynia zajmuje w Jego sercu miejsce szczególne. Wyobraź sobie, że dzisiaj, w połowie Wielkiego Postu,  Jezus pragnie zjawić się w „świątyni” Twojego serca. Wraz z Nim przejdź się po niej. Czy jest coś co Mu chętnie pokażesz? Gdzie nie chciał(a)byś Go zaprowadzić?

  1. „Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.”

Odkąd Jezus przyjął ludzkie ciało, przez całe Swoje ziemskie życie doświadczał tego, czym jest bycie człowiekiem, w każdym znaczeniu tego słowa, poza grzechem. Uświadom sobie, że Jezus zna Cię lepiej niż Ty samą/samego siebie. Nie tylko potrafi zrozumieć to co obecnie przeżywasz, ale i nie dziwi się niczemu, czego może w sobie jeszcze nie akceptujesz. Jak się czujesz ze świadomością, że Jezus zna Twoje serce do głębi i niczym nie możesz Go zaskoczyć? Czy jest coś, co chciał(a)byś Mu powiedzieć?

 

Rozmowa końcowa: Stan pod krzyżem Jezusa. Spójrz na Niego i porozmawiaj z Nim o tym, co zrodziło się podczas tej medytacji.

 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz

Punkta opracował: Sebastian Parczewski SJ

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

25-02-2018
Pan jest źródłem, początkiem, inicjatywą.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Pan jest źródłem, początkiem, inicjatywą. W Nim wszystko ma swój początek.

Czytaj dalej
11-03-2018
A sąd polega na... stanięciu w prawdzie
IV Niedziela Wielkiego Postu

Ale, co znajduję szukając? Znajdziesz pokorę i miłosierdzie ze strony Jezusa

Czytaj dalej
18-02-2018
Pustynia, czyli przestrzeń do napełnienia
I Niedziela Wielkiego Postu

Samodoskonalenie i przemiana wewnętrzna wymaga nie tylko odpowiedniego miejsca (pustyni), ale też czasu.

Czytaj dalej
18-03-2018
Paradoks tracenia i zyskiwania
V Niedziela Wielkiego Postu

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.

Czytaj dalej
11-02-2018
Chcę...
VI Niedziela zwykła

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę...

Czytaj dalej
25-03-2018
Osioł
Niedziela Palmowa

Miłość nie opiera się na słowach, lecz na czynach. Osioł wziął na swoje plecy Boga. Wcale nie musiał rozumieć tego co robi, lecz z prostotą i ufnością wszedł w to doświadczenie.  

Czytaj dalej
04-03-2018
ŚWIĄTYNIA SERCA
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Jak się czujesz ze świadomością, że Jezus zna Twoje serce do głębi i niczym nie możesz Go zaskoczyć? 

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe