zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2019-05-19
Chwała Boża
V Niedziela Wielkanocna

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
J 13, 31-33a. 34-35

Prośba: by Twoje życie było oddaniem Bogu chwały i objawieniem jej światu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Czym jest chwała Boża, o której mówi dzisiaj Jezus? Można powiedzieć, że jest nią coraz bardziej świadome poznawanie Boga, które prowadzi do głoszenia Jego miłości z odwagą i bezinteresownością. Mówiąc inaczej: to poznanie wielkich dzieło Boga, które głosi się całemu światu. Tak postrzegali to Żydzi, którzy aby oddać Bogu chwałę, opowiadali co On dla nich zrobił (Jego dzieła). Wiele Psalmów czy innych tekstów jest właśnie czymś takim. Jak Ty rozumiesz chwałę Boga?
  • Aby ją głosić, trzeba najpierw poznać. A poznanie zakłada otwarcie oczu na rzeczywistość, w której Bóg działa. Poznanie zakłada przyjęcie tego, co od Boga przychodzi i jednoczenie się z Nim w miłości. Natomiast głoszenie wielkich dzieł Boga jest elementem wdzięczności. Czy nie byłoby zatem prawdziwe równanie: poznanie Boga i Jego dzieł + wdzięczność = oddanie chwały Bogu?
  • Św. Ignacy w Fundamencie Ćwiczeń Duchowych zawarł głęboką prawdę, że „Człowiek jest stworzony, aby Pana, swego Boga, chwalił…”. Pamiętamy również hymn „Święty” z każdej Eucharystii, gdzie śpiewamy, iż „pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej„. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy jest przesiąknięte chwałą Bożą. Skoro w niej zawarte jest poznanie dzieł Boga, to powiedzielibyśmy, że chwała Boża pokazuje nam Boga działającego na naszą rzecz. Chwała Boża to inaczej Bóg obecny i działający. Jak postrzegasz Boga? Czy jest On właśnie taki?
  • Inny święty, z wczesnego chrześcijaństwa, Ireneusz z Lyonu napisał: „Chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życie człowieka jest kontemplowaniem Boga”. Chwała Boża nie objawia się w naszym życiu samymi tylko słowami, ale całym życiem. Jego chwałą jest człowiek żyjący, a więc kochający, zaangażowany, działający na rzecz dobra, miłości, prawdy… człowiek, który objawia swoim życiem samego Boga. Jak wygląda Twoje życie? Moglibyśmy powiedzieć, patrząc znów na Fundament Ćwiczeń św. Ignacego, że naszym celem nie jest jakieś zapracowywanie sobie czy „zasługiwanie” na dostanie się do nieba, lecz takie życie, by w tym naszym życiu objawiła się chwała Boża, Jego dobro, piękno, miłość. By z nas to wszystko promieniowało na świat i człowiek „przez to zbawi duszę swoją” – jak dodaje św. Ignacy. W jaki sposób żyjesz? Czy objawiasz chwałę Bożą tym wszystkim, kim jesteś i co robisz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.

 

Punkta opracował: O. Grzegorz Ginter SJ

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

12-05-2019
Daj się poznać
IV Niedziela Wielkanocna

Moje owce słuchają mego głosu...

Czytaj dalej
26-05-2019
Miłość działająca
VI Niedziela Wielkanocna

Potrzebujesz miłości? Jakiej?

Czytaj dalej
05-05-2019
Jezioro obfitości
III Niedziela Wielkanocna

Jezus pyta Szymona o miłość. Nie o to, dlaczego się Go zaparł, dlaczego zwiał, a przecież tyle obiecał. O co Ciebie pyta Jezus?

Czytaj dalej
02-06-2019
Wniebowstąpienie
Wniebowstąpeinie

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.

Czytaj dalej
28-04-2019
Wierzę, nie wierzę, wierzę
II Niedziela Wielkanocna

”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś? błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).

Czytaj dalej
09-06-2019
Duch Jezusa
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Duch potrafi przyjść z różnych stron. 

Czytaj dalej
19-05-2019
Chwała Boża
V Niedziela Wielkanocna

„Człowiek jest stworzony, aby Pana, swego Boga, chwalił…”.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe