zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2022-04-24
Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi (J 20, 19-31)
II niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.

Obraz: Wyobraź sobie pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie Jezusa, gdzie drzwi były zamknięte ze strachu… Wczuj się w atmosferę lęku, napięcia, niepewności, smutku, zawiedzionych nadziei, strapienia duchowego...

Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz... np. o przyjęcie miłosierdzia; o przyjęcie pokoju i radości Chrystusa; o przyjęcie Ducha Świętego...

 1. “Pokój wam!”
 • Wyobraź sobie, że jesteś wśród uczniów, gdy przychodzi Zmartwychwstały Pan… Wczuj się w emocje, które budzi w tobie i w twoich współtowarzyszach ta sytuacja...
 • Przyglądaj się Jezusowi:
 • Jaki ma wyraz twarzy?
 • Posłuchaj, jak mówi: “Pokój wam!”; Co chce powiedzieć tobie przez te słowa dzisiaj?
 • Zobacz, jak tchnie na uczniów swego Ducha, pragnie oddać się im cały, aż do końca, także po śmierci i zmartwychwstaniu...

 2. Tomasz

 • Nie był razem z uczniami, gdy przyszedł Jezus… Gdzie był, co robił w tamtym momencie? Dlaczego nie przebywał w jednym miejscu z pozostałymi apostołami? Jeśli chcesz, spróbuj sobie wyobrazić ten czas w życiu Tomasza i odnieś to jakoś do swojego życia…
 • Co mnie oddziela od wspólnoty wierzących, szczególnie w czasie strapienia?

 3.Po ośmiu dniach...

 • Uczniowie spotkali się już ze Zmartwychwstałym, który tchnął na nich Ducha Świętego, ale patrząc z zewnątrz, w ich postawie nie widać żadnej przemiany, drzwi ich domu wciąż są zamknięte… Będą potrzebowali jeszcze sporo czasu zanim będą gotowi w pełni przyjąć dar nowego życia w dniu Pięćdziesiątnicy...
 • Jezus zdaje się tym zupełnie nie przejmować. Znowu przychodzi jak gdyby nigdy nic się nie stało, jak do starych przyjaciół, i mówi: “Pokój wam!”. Bardzo dobrze zna każdego z apostołów i ich ograniczenia...
 • Jak przeżywam takie przestrzenie swojego życia, w których oczekuję zmiany już od dłuższego czasu? Jakie reakcje to we mnie budzi, jakie uczucia w stosunku do Jezusa, jakie przyjmuję w związku z tym postawy w stosunku do Niego?
 • Jezus przychodzi jakby specjalnie do Tomasza, odpowiadając w ten sposób na jego szczere wyznanie niewiary, wątpliwości…

   

   

  Rozmowa końcowa: Porozmawiaj na osobności z Jezusem Zmartwychwstałym. Powiedz Mu o tym, co jest teraz w twoim sercu: uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj, słuchaj...

  Ojcze nasz…


Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

17-04-2022
Z mar twych wstanie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20,1-9

„Kto kocha i czuje się kochany, rozumie więcej, rozumie pierwszy, rozumie głębiej” (Ermes Ronchi). Nikt jeszcze nie widział Zmartwychwstałego. Uczniowie i uczennice Pana rozpoznają pierwsze znaki. Rozpoznaj Jezusa razem z nimi.

Czytaj dalej
01-05-2022
Jezioro obfitości
III Niedziela Wielkanocna

Jezus pyta Szymona o miłość. Nie o to, dlaczego się Go zaparł, dlaczego zwiał, a przecież tyle obiecał. O co Ciebie pyta Jezus?

Czytaj dalej
27-03-2022
Powrót
IV Niedziela Wielkiego Postu

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

Czytaj dalej
08-05-2022
Daj się poznać
IV Niedziela Wielkanocna

Moje owce słuchają mego głosu...

Czytaj dalej
20-03-2022
Jestem
III Niedziela WIELKIEGO POSTU

Wydawać owoce na miarę swoich możliwości. 

Czytaj dalej
15-05-2022
Miłość nieszukająca swojej chwały
V Niedziela Wielkanocna

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Czytaj dalej
24-04-2022
Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi (J 20, 19-31)
II niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Uczniowie prawdopodobnie nie dali wiary słowom Marii Magdaleny i innych kobiet, które spotkały Zmartwychwstałego przy pustym grobie, dlatego Jezus przychodzi do nich osobiście, krusząc zamknięte wrota ich serc...

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe