zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2020-08-23
Pokochać słabych i nieodpowiedzialnych
XXI Niedziela zwykła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. (Mt 16,13-20)

Na początku uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga.

Modlitwa przygotowawcza: Proś, aby twoje myśli pragnienia i czyny prowadziły Ciebie do Boga Żywego.

Zaangażowanie wyobraźni: przywołaj na myśl liturgię sprawowaną w twoim kościele parafialnym

Prośba do tej medytacji: Proś, dla siebie o miłość do ludzi w twoim kościele parafialnym.

1. Piotr
Dzisiejsza ewangelia stawia nas przed ważnymi pytaniami. Chodzi o to, kim jest Jezus. To jest pytanie fundamentalne. Od niego zaczyna się obietnica złożona Piotrowi przez Jezusa. Obietnica ta dotyczy utworzenia Kościoła. Na modlitwie zatrzymaj się nad rzeczywistością Kościoła. Jest to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. A czym dla mnie osobiście jest Kościół? Czy oznacza on tylko tzw. hierarchię - Papieża, biskupów, księży? Jak odbieram siebie jako członka tej wspólnoty wierzących, jaką jest Kościół?

2. Widzialny znak jedności
To, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, nie oznacza, że jest czymś nierealnym, jakąś ideą. Wręcz przeciwnie - jest bardzo konkretną rzeczywistością, mającą też wyraźny aspekt materialny. Trzeba też dodać d razu, że ten wymiar zewnętrzny, widzialny, nie jest tylko jakimś dodatkiem do istoty Kościoła, ale jest jej konstytutywnym elementem. Także struktura instytucjonalna Kościoła jest czymś, czego nie da się pominąć w spojrzeniu na Kościół. Piotr jest także znakiem jedności. Jest widzialną Głową Kościoła na ziemi, jest Namiestnikiem Chrystusa. Jak przeżywam ten instytucjonalny wymiar Kościoła? Czy jako pomoc, czy raczej jako przeszkodę w drodze do zbawienia? Jak traktuję nauczanie Kościoła?

3. święty Kościół grzesznych ludzi
Pan Jezus, przekazując Piotrowi misję opieki nad Kościołem, uwzględniał właśnie ten ludzki aspekt, który nie jest idealny. Dobrze wiemy, kim był św. Piotr. A jednak Panu Bogu spodobało się właśnie jego wybrać, by na nim zbudować swój Kościół. Podobnie każdego z nas Jezus wzywa do budowania tego mistycznego ciała, jakim jest wspólnota Kościoła. Jak przeżywam moje powołanie do bycia w Kościele? Jaka z niego wypływa odpowiedziałność? Pan Bóg nie zbawia nas pojedynczo, ale właśnie we wspólnocie. Stąd tak ważne jest dążenie do jedności. Do jej budowania jesteśmy wszyscy zaproszeni. Fundamentem tej jedności jest wiara w Jezusa Chrystusa, osobowa relacja i przyjaźń z Nim. Stąd istotne jest stawianie sobie pytania: Kim dla mnie jest Jezus? Na ile Go odkrywam w moim życiu? Na ile Go znam, a na ile jeszcze jest dla mnie Kimś tajemniczym? Na rzeczywistość Kościoła składa się zatem zarówno świętość Boga, który przez Ducha św. kieruje i prowadzi Kościół, jak i grzeszność jego członków, czyli nas wierzących. I nie można pomijać żadnego z tych aspektów. Na ile ufam w to Boże prowadzenie Kościoła? Na ile ufam zapewnieniu Jezusa, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła? Z drugiej strony, jak przeżywam grzeszność członków Kościoła? Także moją własną? Czy akceptuję to, że to ludzie nie są Bogiem, że nie są doskonali? A mimo to wezwani do budowania jedności? Jak ja mogę włączać się w to budowanie?

Rozmowa końcowa z Jezusem o owocach tej medytacji.

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

16-08-2020
Pokora, która zawsze zwycięży
XX Niedziela zwykła

O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!

Czytaj dalej
30-08-2020
Nie myślisz o tym, co Boże
XXII Niedziela zwykła

 Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie...

Czytaj dalej
09-08-2020
RĘKĄ, KTÓRA RATUJE...
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Kiedy nie wiesz co robić w chwilach, które Cię przewracają. Módl się słowami - Jezu, ratuj...  

Czytaj dalej
06-09-2020
Najtrudniejsza sztuka upominania
XXIII Niedziela zwykła

Każdy z nas popełnia błędy. To zdanie wydaje się banalne, ale jak się głębiej nad nim zastanowimy, to odkryjemy, że wiele osób ma duży problem z przyjęciem upomnienia.

 

Czytaj dalej
02-08-2020
Bóg małe czyni wielkim
XVIII niedziela zwykła

Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść»

Czytaj dalej
13-09-2020
Skandal miłosierdzia
XXIV Niedziela Zwykła

Przywykliśmy do tego, że Bóg odpuszcza nam grzechy, a czy przywykliśmy do darowania win tym, którzy nam zawinili?

Czytaj dalej
23-08-2020
Pokochać słabych i nieodpowiedzialnych
XXI Niedziela zwykła

Jak jest twoja miłość do wspólnoty parafialnej? Może wymaga naprawy? 

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe