zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2020-05-03
PASTERZ
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. (J 10,1-10)

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz.

Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale

Zaangażowanie wyobraźni: Wyobraź sobie Jezusa Dobrego Pasterza

Prośba do tej medytacji: Abym umiał usłyszeć i rozpoznać głos Jezusa i za Nim iść

 

  1. Dom

Jezus mówi o sobie, że jest Tym, który prowadzi owce, jest przewodnikiem. Jednak ku czemu prowadzi? Owczarnia jest miejscem, które jest symbolem tego, co bezpieczne, to dom. Chrystus jest tym, który zna drogę do domu, do tego za czym tęsknimy. Słowo Boże uczy, że naszym domem jest Niebo. Ale czym jest Niebo? Jak tam będzie? Czy wyobrażasz sobie czasem to miejsce? Są ludzie, którzy pragną Nieba, jednak to prowadzi zawsze przez śmierć, ci ludzie tęsknią za śmiercią, bo tęsknią za Bogiem, za tym by być z Nim. Paradoksalnie ich tęsknota za śmiercią staje się w tym momencie tęsknotą za życiem.

  1. Głos

Każda owca zna głos pasterza a pasterz zna jej imię. Jezus, Pasterz, zna nasze imię. Dla każdego z nas ma inne, szczególne, to tajemnica naszego życia, imię, którym Bóg nas woła. To imię mówi nam o tym, do czego jesteśmy wezwani, ale też o tym, kim jesteśmy w oczach Boga. Każdy z nas zna Głos Boga i kiedy nas woła czujemy, że to On nas wzywa. Uczymy się go rozpoznawać, jednak kiedy już Go znajdziemy wiemy, że to właśnie ON. Jakim imieniem woła cię Bóg, kim jesteś dla Niego? Wsłuchaj się w siebie i usłysz Go.                                                                                                                                   

  1. Wyprowadza

Ewangelia mówi o tym, że Jezus nie tylko wprowadza, owce do owczarni, ale też, że je z niej wyprowadza.  Z jednej strony, gdy Jezus nas odnajduje, przyprowadza nas do domu, właśnie po to, by dalej nas wyprowadzać. W perspektywie ziemskiej, byśmy szli za Nim gdziekolwiek nas prowadzi, aby nasza wiara i ufność nabierały hartu, nasz dom jest tam gdzie jest On. Z drugiej strony w perspektywie wiecznej, to jakby zapowiedź niekończącej się przygody poznawania, kim jest Bóg, jaki jest. Gdy przyjdziemy już do domu, będziemy szli dalej w poznawaniu cudowności i piękna naszego Boga.

Modlitwa końcowa: Ojcze nasz.

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

26-04-2020
SPOTKANIE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

Czytaj dalej
10-05-2020
ŻYJ
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

Czytaj dalej
19-04-2020
POKÓJ
II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

Czytaj dalej
17-05-2020
DAR DUCHA ŚW.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

Czytaj dalej
12-04-2020
ZMARTWYCHWSTANIE
I NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Czytaj dalej
24-05-2020
JESTEM Z WAMI
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Czytaj dalej
03-05-2020
PASTERZ
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe