zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2020-01-12
Z śmierci do życia
Niedziela Chrztu Pańskiego

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz.

 

Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale

 

Zaangażowanie wyobraźni: Scena Chrztu Jezusa, zobacz jak Duch Św. zstępuje na Jezusa.

 

Prośba do tej medytacji: Abym głębiej zrozumiał, czym jest Chrzest

 

 

  1. Znak

W Biblii woda ma zasadniczo dwa znaczenia, jest znakiem życia i jednocześnie śmierci. W wodzie umieramy grzechowi i w wodzie rodzimy się do nowego Życia. Chrzest, pierwotnie znaczy tyle co zanurzenie. Zanurzenie w wodzie jest zanurzeniem w śmierci Jezusa. Tak, mamy udział w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu i On w ten sposób wybawia nas od konsekwencji grzechu, którą jest śmierć. Przyjmując na siebie karę, zmazał nasz grzech i otworzył Niebo. W Chrzcie ta łaska staje się naszym udziałem, jesteśmy wszczepiani w Jezusa. Uczestnicząc w tym, co przeszedł, stajemy się na wzór Jezusa synami i córkami Boga.

 

  1. Łaska

            Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze: Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem (zanurzeniem) - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Jak wielka Łaska została nam dana… Spróbujmy się nad tym tekstem chwilę zatrzymać.

 

  1. Droga

Jezus przyjmując Chrzest od Jana, jeszcze bardziej upokarza się. Jako bezgrzeszny nie musiał tego robić, dlatego Jan mówi: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?. Przyjmuje na siebie los człowieka. I rozpoczyna drogę, która zaprowadzi go na Krzyż. W ten sposób wskazuje nam drogę. Chrzest jest początkiem drogi ku Zbawieniu i jednocześnie jest jego przyjęciem. Jest też momentem, w którym otrzymujemy dar Ducha Św., który nas prowadzi. I jest chwilą w której Bóg Ojciec objawia nam to kim dla Niego jesteśmy, jaką wartość mamy w Jego oczach. Usłysz jak Bóg mówi o tobie. Ty jesteś moim umiłowanym synem, umiłowaną córką. Mam w tobie upodobanie (lub mówiąc prościej, jesteś moim oczkiem w głowie.

                                       

Rozmowa końcowa: Podziękuj Bogu za tę łaskę

Modlitwa końcowa: Duszo Chrystusowa

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

29-12-2019
Na drogach
Świętej Rodziny
Czytaj dalej
02-02-2020
Ofiarowanie w moim życiu
Ofiarowania Pańskiego
Czytaj dalej
15-12-2019
Radujcie się w Panu
III Niedziela Adwentu
Czytaj dalej
15-03-2020
Moje pragnienia
III Niedziela Wielkiego Postu
Czytaj dalej
08-12-2019
Spotkanie nocą
II niedziela adwentu

Moja odpowiedź na pytanie Boga

Czytaj dalej
22-03-2020
KU WOLNOŚCI
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić.

Czytaj dalej
12-01-2020
Z śmierci do życia
Niedziela Chrztu Pańskiego

Oto mój Syn umiłowany

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe