zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2019-08-25
Kto jest lepszy w Bożych oczach?
XXI Niedziela zwykła

 

Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?».

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Łk 13, 22-30

 

Modlitwa przygotowawcza: prosić aby wszystkie moje myśli, pragnienia i zamiary były skierowane tylko na Pana Boga
Obraz:
Taki jak w przypowieści.
Prośba:
O zrozumienie, że Bóg, niezależnie od ludzkich wyobrażeń, daje wszystkim ludziom równe szanse.

  1. Wybranie

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Nie wiemy kto zadał to pytanie, ale musiało poruszać na tyle ważny problem, że znalazło się w Ewangelii. To jest coś więcej niż pytanie, gdyż jest zadane w ten sposób, by odpowiedź na nie była jednoznacznie twierdząca. Świadczy o tym sposób w jaki Jezus odpowiada na to pytanie.

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba był traktowany przez żydów jako Bóg „prywatny”. Był wszechmocny i najlepszy. Miał dbać o interes Izraelitów oraz zsyłać im błogosławieństwo za dobre zachowanie. Takie myślenie stworzyło całe prawo żydowskie, które ostatecznie zniewoliło duchowo Izrael. W czasach Jezusa wydawało się ludziom, że tylko żydzi i tylko ci spełniający prawo dostąpią zbawienia. Reszta ludzkości miała tkwić w błędzie na własną swą zgubę i wieczne potępienie. Niewiele to jednak żydów interesowało.

Idea wybraństwa zamknęła ich na Boga i na drugiego człowieka. Jaką „ideę wybraństwa” wyznajesz ty? Co nią jest? Jak przeszkadza ci ona w poprawnych relacjach z innymi ludźmi?

 

  1. Ciasne drzwi

Ciasne drzwi są symbolem wysiłku duchowego od którego nikt nie może się uchylić czy usprawiedliwić. Pan domu mówi, że nie zna pukających do jego drzwi. To ci, którym się wydawało, że znają Boga – przez swoje pochodzenie, zasługi czy powierzchowność zasługują na przyjęcie do Jego Królestwa. Bóg odziera ludzi z ich iluzji, usprawiedliwień i samozadowolenia. Przez całe życie nigdy nie chodziło im o Boga ale o zaspokojenie swoich potrzeb. Czy działam ze względu na Boga czy też używam go, by było mi wygodniej?

 

  1. Bóg zbawia wszystkie narody

Słowa Jezusa były bardzo raniące. Po raz kolejny uderzały w powszechne przekonanie, o usprawiedliwieniu na podstawie prawa. Jezus mówi że, wielcy Patriarchowie nie dla tego są wielcy, bo przestrzegali prawo. Dlatego, że kochali Boga dali wam prawo. Ale teraz będzie inaczej. Wszyscy ludzie, kochający Boga, mogą być zbawieni nie znając waszego prawa.

Cały porządek społeczny zostaje wywrócony do góry nogami. Okazuje się, że trzeba naprawdę zaprzeć się swoich dotychczasowych wyobrażeń i nawyków.

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak ty rozumiesz „dobre postępowanie”. Co cię dziwi lub co uważasz za trudne w Jego nauce?

Na zakończenie odmów: Ojcze Nasz

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

28-07-2019
Panie, naucz nas modlić się
XVII Niedziela zwykła

Wezwanie „Ojcze nasz” uświadamia nam zależność, jaka istnieje między nami a Bogiem.

Czytaj dalej
01-09-2019
Pokora w byciu świadkiem Jezusa
XXII Niedziela Zwykła

Przesiądź się wyżej przyjacielu.

Czytaj dalej
21-07-2019
Postawa słuchania
XVI Niedziela zwykła

Jezus przyszedł, by wnieść w dom przyjaciół pokój.

Czytaj dalej
08-09-2019
Krzyż fundamentem mojej codzienności
XXIII Niedziela Zwykła

Weź swój krzyż na barki i idź za Mną

Czytaj dalej
14-07-2019
Życie wieczne
XV Niedziela zwykła

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Czytaj dalej
29-09-2019
ŻYCIE W PEŁNI
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

Czytaj dalej
25-08-2019
Kto jest lepszy w Bożych oczach?
XXI Niedziela zwykła

"Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli"

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe