zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2021-11-28
Adwent... kolejny raz
I Niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Łk 21,25-28.34-36

Modlitwa przygotowawcza: Prosić, aby moje zamiary, decyzje, czyny i myśli były zawsze skierowanie ku większej bożej chwale.

Obraz: Wyobrazić sobie czekającego na coś człowieka/siebie

Prośba: Prosić o łaskę dobrego przygotowania się i przeżycia Adwentu.

 

  1. … a gdy to się dziać zacznie …

Właściwie zawsze na coś czekamy. Zawsze coś się będzie działo, za chwilę, za dzień, miesiąc, za 3 lata… Jak się przygotowuję? Co robię czekając? Uważam, że umiem czekać?

Jezus mówi o czasach ostatecznych, o tym co – w końcu – czeka każdego z nas. Jak sobie wyobrażam TO wydarzenie? Myślałem kiedyś o tym, czy mnie to nie obchodzi?

 

  1. … Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe …

Pijaństwo, obżarstwo, troski doczesne – to rzeczy, przed którymi przestrzega Jezus. Są to rzeczy, które mogą odciągnąć nas od prawdziwego życia i istotnych zadań. To rzeczy, przez które możemy stracić to, co najistotniejsze.

Znam swoje słabości, braki, przywary? Czy wiem, z której strony szatan najczęściej mnie atakuje? Dzięki czemu daję mu do siebie przystęp? A może uważam, że nie mam słabych miejsc? Może nad wszystkim panuję?

 

  1. … abyście mogli uniknąć tego wszystkiego …

Choć mamy obiecany dobry koniec jako uczniowie Jezusa, to jednak On sam ostrzega nas, że warto jednak pewnych rzeczy unikać.

Czego trzeba się bać? Czego ja się boję? Jakie rzeczy są strasznie? Przed czym uciekam?

Jak się bronię przed tym, czego się boję, przed tym co przeraża?

 

Rozmowa końcowa: Podziękować Bogu za to, co otrzymałem podczas tej modlitwy.

Na zakończenie odmów: Duszo Chrystusowa.

 

 

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

21-11-2021
Tak, jestem królem!
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Czytaj dalej
05-12-2021
Pustynia
II Niedziela Adwentu

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Czytaj dalej
14-11-2021
Znaki na niebie
XXXIII Niedziela zwykła

W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

Czytaj dalej
12-12-2021
Łk 3,10-18 - moralność to za mało
III Niedziela Adwentu Rok C

Za czym tęsknisz? Na jakiego Mesjasza czekasz? Spotkaj się z Janem, który mówi o ogniu i Duchu Świętym. 

Czytaj dalej
07-11-2021
To dla Ciebie
XXXII Niedziela zwykła

Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Czytaj dalej
19-12-2021
Otwartość Maryi na Ducha Świętego
IV Niedziela Adwentu

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Czytaj dalej
28-11-2021
Adwent... kolejny raz
I Niedziela Adwentu

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe