zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2018-09-23
Mieć się na baczności
XXV Niedziela Zwykła

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Modlitwa przygotowawcza: Prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale.

Zaangażowanie wyobraźni: Zobacz Jezusa, który stara się pojednać zwaśnione strony sporu.

Prośba do tej modlitwy: O dostrzeganie dobra w innych i postawę serca starającą się ocalić zdanie bliźniego.

 

 

  • Rozeznanie

 

Reakcję Jezusa na słowa uczniów „zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami” oddaje w duchowości jezuitów zasada Ignacego o rozeznaniu, które ma nie dopuszczać do „gorliwości nieroztropnej”. Ten święty, z własnego doświadczenia wiedział, że w zależności od stanu duchowego człowieka przychodzą na niego inne pokusy. Jak dla ludzi posiadających mało wrażliwe sumienie pokusą jest ignorowanie nauk, przestróg i przykazań, tak dla ludzi wrażliwych pokusą będzie wyśrubowanie wymagań do granic ich możliwości. W ten sposób jak jedni omijają zasady, tak drudzy czynią z nich karykaturę. Znajomość mojego serca jest niezbędna do dobrego rozeznania i współpracy z łaską bożą.

 

  • Różnorodność charyzmatów

 

Kościół jest przestrzenią wiary, która cieszy się ogromną różnorodnością. Wielość instytutów życia konsekrowanego, duchowości, dzieł charytatywnych, szkół, przytułków i szpitali pokazuje jak bogata może być interpretacja słów Jezusa „idźcie i głoście”. Nie raz stajemy przed pokują oceny tego czy innego dzieła. Rozłamy zdarzają się nie tylko na tle różnic między wyznaniami. O wiele bardziej widoczne i dotkliwe są na poziomie parafii czy nawet na łonie poszczególnych wspólnot i grup modlitewnych. Nie chcemy, lub nie potrafimy ucieszyć się dobrem dokonującym się przez innych.

Zgorszenie jest nadużyciem łaski, władzy, autorytetu do własnych celów, niezrozumieniem Ewangelii. Okazuje się ono w momencie, kiedy zaprzągamy Boga do naszych własnych pomysłów i każemy innym realizować w ten sposób, przez nas oczywiście, zinterpretowaną wolę Bożą.

 

  • Radykalizm

 

Widząc skutki jakie niesie zgorszenie Jezus wzywa nas do radykalizmu. Zgorszenie jest widzialnym znakiem wypaczenia - zaprzepaszczenia Bożego daru. Podczas gdy jedni w pokorze żarliwie o tę łaskę proszą, ci co ją otrzymali marnotrawią ją wprowadzając tym samym zamęt w sercach braci i sióstr. W ten sposób nie tylko osłabia się wspólnotę, ale obraża się Stwórcę i Dawcę dobra. Jezus w niewybredny sposób pokazuje jak mamy postępować z naszymi nierozważnymi pomysłami na życie i na wiarę. Wspólnota jest miejscem rozeznania. Jeśli coś rozpoznajemy za zgubne musimy to odrzucić, by nie zgubił nas flirt z grzechem. Czasami wymaga to radykalnego zaparcia się siebie, odcięcia jakiejś części siebie, planu, pragnienia, ambicji, samorealizacji. Lepiej bowiem wejść o to uboższym do Królestwa Niebieskiego niż z pogrążyć siebie idąc za nieuporządkowanymi przywiązaniami.

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich uporach, pragnieniach i ambicjach. Jak one ci pomagają a w jaki sposób przeszkadzają w miłości Boga i bliźniego?

Zakończ modlitwą Ojcze Nasz

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

16-09-2018
Czy cierpienie jest konieczne
XXIV Niedziela Zwykła

„Syn Człowieczy musi wiele cierpieć” (Mk 8, 31).

Czytaj dalej
30-09-2018
Piękna wolność, ale czy dla nas?
XVI Niedziela zwykła

„Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie” (Mk 9,39).

Czytaj dalej
09-09-2018
Cud zaczyna się wcześniej niż myślisz
XXIII Niedziela zwykła

„Żeby odejść od siebie, też trzeba się spotkać’ (ks. Jan Twardowski).

Czytaj dalej
07-10-2018
Mąż i żona na nowo odkryci
XXVII Niedziela Zwykła

„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 11-12).

Czytaj dalej
02-09-2018
Pokusa poprawnej wiary
XXII Niedziela zwykła

Chrystus nigdy nie stawia wymagań nie dając równocześnie pomocy. 

Czytaj dalej
21-10-2018
Nieświęte przepychanki o władzę
XXIX Niedziela Zwykła

„Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił nam to, o co Cię poprosimy” (Mk 10, 35).

Czytaj dalej
23-09-2018
Mieć się na baczności
XXV Niedziela Zwykła

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe