zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2017-10-08
Odpowiedzialność
XXVII Niedziela zwykła

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». (Mt 21, 33-43)

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale.

Zaangażowanie wyobraźni: Obraz ludzi współpracujących ze sobą, w winnicy, na budowie, w biurze.

Prośba do tej modlitwy: O poczucie odpowiedzialności za ludzi, dzieło, misję jakie powierza mi Bóg.

 

  1. Dar

Winnica jest symbolem świata, a właściciel figurą Boga stwórcy i opiekuna. Ta winnica zostaje wielkodusznie ofiarowana pracownikom. Właściciel jednak nie zrzeka się prawa do niej. W zamian za pracę, pewny chleb i bezpieczeństwo oczekuje wdzięczności oraz „oddania tego, co mu należne”.

Jaki jest mój stosunek do ofiarowanej mi winnicy: mojej rodziny, bliskich, mojej pracy i zobowiązań?

 

  1. Przywłaszczenie

Kiedy zapominamy o wdzięczności zaczynamy sobie przypisywać otrzymane talenty oraz przywłaszczać sobie zastaną rzeczywistość. Moje życie,  moje oczekiwania, moje potrzeby, moje prawo do szczęścia… Wszystko co mi przeszkadza w osiąganiu moich celów staje się niebezpieczeństwem. „Piekło to inni.” Do takich wniosków doszedł Sartre. Taki świat przestaje być winnicą, wspólnym domem. Staje się miejscem krwawej walki między ludźmi a Bóg jawi się jako zagrożenie dla naszych interesów.

  1. Odrzucenie

Dlaczego w świecie jest cierpienie? Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Czy On w ogóle istnieje skoro dzieje się tyle zła? To najczęściej zadawane pytania w stosunku do Boga. Są one konsekwencją odpowiedzialności jaką powierza Bóg człowiekowi. Czytamy o tym już w opisie stworzenia świata. Ludzie jednak nie radzą sobie z tą odpowiedzialnością, stąd Bóg przychodzi nam na ratunek. Nie narzuca się jednak. Przychodząc do nas, Syn Boży, pozwala się zabić. Do tego stopnia szanuje naszą wolność. Godzi się na to odrzucenie.

Bóg daje nam jednak ostrzeżenie. On jest Panem daru. To, co otrzymane może zostać zabrane. Wówczas nasze iluzje legną w gruzach. Pozostaniemy sami ze sobą i naszym bólem. W tym sensie „odrzucenie Boga” staje się „odrzuceniem samego siebie”. To nie Bóg nas potępia, ale my sami wystawiamy się na potępienie.

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym jak przyjmujesz zaproszenie do pracy w winnicy Ojca.

Zakończ modlitwą Ojcze Nasz

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

01-10-2017
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego
XXVI Niedziela zwykła

Dlatego zobacz, czy jest w Twoim życiu coś, co potrzebuje przemyślenia, co potrzebuje zmiany decyzji?

Czytaj dalej
15-10-2017
Niebiańska uczta
XXVIII Niedziela zwykła

Sama wiara bez uczynków sprawiedliwości i miłosierdzia jest jedynie pustosłowiem.

Czytaj dalej
24-09-2017
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?
XXV Niedziela zwykła

Przypowieść o robotnikach w winnicy na pierwszy rzut oka zdaje się przedstawiać obraz jawnej niesprawiedliwości, ale czy tak jest ?

Czytaj dalej
22-10-2017
Wizerunek monety
XXIX Niedziela zwykła

Tak jak moneta nosi wizerunek cesarza, tak człowiek nosi wizerunek Boga i dlatego należy do Boga.

Czytaj dalej
17-09-2017
Skandal miłosierdzia
XXIV Niedziela zwykła

Przywykliśmy do tego, że Bóg odpuszcza nam grzechy, a czy przywykliśmy do darowania win tym, którzy nam zawinili?

Czytaj dalej
29-10-2017
Miłość Boga, miłość bliźniego i miłość siebie
XXX Niedziela zwykła

„Jeśliby ktoś mówił: , a siebie samego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje siebie samego, którego widzi dwadzieścia cztery godziny na dobę, nie może miłować bliźniego, którego widzi o wiele rzadziej”. 

Czytaj dalej
08-10-2017
Odpowiedzialność
XXVII Niedziela zwykła

Dlaczego w świecie jest cierpienie? Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Czy On w ogóle istnieje skoro dzieje się tyle zła?

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe