zapisz się teraz

Punkta do medytacji

PDF
2017-07-23

XVI Niedziela zwykła

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. Mt 13, 24-30

Poproś Ducha świętego by to On w tym czasie modlitwy modlił się w tobie.

Modlitwa przygotowawcza: Prosić aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Bogu

Obraz: Pole pszenicy, lub sadzonka drzewa

Prośba o owoc: Prosić o poznanie Boga, który z miłości daje w obfitości dobre dary, abym bardziej go miłował i więcej naśladował.

1. Dawca tego, co dobre

Zobacz oczami swojej wyobraźni Gospodarza, który wyszedł na pole by je zasiać. Zwróć uwagę na to w jaki sposób to robi. Zobacz jak trudzi się, w pełnym słońcu by ukończyć zamierzoną pracę. Być może, zwróci twoja uwagę to z jaką nadzieją, wręcz entuzjazmem rozrzuca dobre ziarno, oczekując z radością na to, by w swoim czasie wydało dobry plon. To jest Jezus, Syn Człowieczy, który przyszedł aby zbawić swój lud od grzechu i tego co on z sobą niesie. Czy dostrzegasz w sobie zasadzone przez niego ziarno? Co jest w twoim życiu dobrego? Co sprawia, że się cieszysz? Co daje ci życie?

2. Noc

Po jakimś czasie na polu, oprócz dobrego zboża pojawiają się też chwasty. Gospodarz wyjaśnia, że znalazły się tam poprzez działanie nieprzyjaciela ludzkiej natury, kogoś kto chce szkodzić, zepsuć pracę nad którą trudzi się Bóg. Czy dostrzegasz w sobie takie chwasty? Co to takiego? Często nie chcemy ich widzieć, a gdy już zauważamy, chcemy jak najszybciej pozbyć się tego miejsca w nas, zanegować je, wyprzeć. Gospodarz nie zgadza się jednak na takie pośpieszne działanie.

3. Aż do żniwa

Pozwólcie obojgu róść. Ta zasada może być kluczem dla ocalenia tego, co w tobie dobre. Ile to razy odkrywałeś w sobie pragnienie, inspirację by coś wykonać, lecz nie będąc pewnym, czy pochodzi ona od złego czy od dobrego ducha porzucałeś ją. Jezus w tym miejscu Ewangelii zdaje się mówić: pozostaw w swoim sercu swoje pragnienia, nie wyrywaj ich, uznając za zbyt egoistyczne lub nieosiągalne. Pozwól im róść. Zobacz jak On troszczy się by to co w tobie złożył wydało swój owoc. Czas pokaże w jakim kierunku cię one prowadzą. A gdy nadejdzie czas żniwa…

Żniwo to symbol Sądu Bożego. Jakie odczucia nachodzą cię na myśl o tym sądzie? Strach przed bogiem który karze za zło? Czy nadzieja, że Miłość Boga wypali w tobie wszystko to co złe, uwolni cię od tego co odbiera ci życie i da ci życie w pełni z Nim.

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Bogiem o tym co poruszyło Cię podczas tej modlitwy. Może szczególnie powiedz Mu jaki obraz Jego masz teraz w sobie, jak patrzysz na Jego działanie, jak postrzegasz samego siebie.

Ojcze Nasz

Przeszłe

strzalka strzalka

Przyszłe

Obecne

16-07-2017
Ziemia żyzna
XV Niedziela zwykła

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je.

Czytaj dalej
30-07-2017
Gdzie jest twój skarb?
XVII Niedziela zwykła

"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego"

Czytaj dalej
09-07-2017

XIV Niedziela zwykła

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

Czytaj dalej
06-08-2017
Poprowadzeni osobno
Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Uczniowie widzą, jak ich Mistrz zaczyna emanować potężnym światłem.

Czytaj dalej
02-07-2017

XIII Niedziela zwykła

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Czytaj dalej
13-08-2017
Ręką, która ratuje...
XIX Niedziela zwykła

Kiedy nie wiesz co robić w chwilach, które Cię przewracają. Módl się słowami - Jezu, ratuj...  

Czytaj dalej
23-07-2017

XVI Niedziela zwykła

«Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.

Czytaj dalej
kopertaZapisz się do newslettera
i otrzymuj cotygodniowe wprowadzenie do modlitwy

1 dodać 2 =
Zapisz

© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe