zapisz się teraz

Prowadzący

Szkołę Kontaktu z Bogiem tworzą dwa zespoły. Zobacz jezuitów, którzy wchodzą w ich skład i przeczytaj coś więcej na temat każdego z nich.

o. Grzegorz Lojtek SJ
Ekipa Północna

Urodziłem się w 1987 roku w Gdyni, gdzie spędziłem Całe dzieciństwo i młodość, tam też w 2006 roku wstąpiłem do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Po 2 latach rozpocząłem studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w Krakowie. W dawnej stolicy Polaków w ramach apostolatu byłem asystentem w duszpasterstwie akademickim WAJ. W 2011 roku powróciłem do Gdyni i przez 2 lata pracowałem w duszpasterstwie powołań i Szkole Kontaktu z Bogiem. Następnie przyszedł czas na studia teologiczne na PWT Bobolanum. Oprócz godzin spędzanych na wykładach angażowałem się w wolontariat misyjny w Nepalu i Indiach oraz pracę z uchodźcami w ramach Jezuickiego Centrum Społecznego, byłem także asystentem w duszpasterstwie akademickim DĄB. Po obronie magisterki z teologi i święceniach diakonatu w 2016 r. rozpoczął się dla mnie ostatni etap życia studenckiego - studia specjalistyczne z duchowości ignacjańskiej na Centre Sèvres w Paryżu. Dwuletni pobyt w Mieście Świateł szybko dobiegł końca i w połowie 2018 r. zostałem skierowany ponownie do pracy w duszpasterstwie powołań i Szkole Kontaktu z Bogiem.© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe